MEDISCH PEDICURE

 

Beschrijving behandeling: Medisch Pedicure en Voetkundig Adviseur

Rodica Medisch Pedicure houdt zich, net als de pedicure, bezig met de verzorging van de voet en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen. Daarnaast voert de medisch pedicure ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de risicovoet, waarbij ten gevolge van een ziekte (o.a. diabetes, reuma, spasticiteit, kanker) of andere oorzaken (o.a. ouderdom, verwaarlozing) een verhoogd risico aanwezig is op complicaties.

Afhankelijk van de klachten van de cliënt voert Rodica Medisch Pedicure de passende specialistische behandeling uit. Zij kent de juiste technieken, materialen en werkvolgorde. Om locaties aan de voet drukvrij te leggen past ze antidruk technieken toe of vervaardigt ortheses. Zij brengt nagelprothesen aan en voert nagelreparaties uit.

Om de nagel te reguleren plaatst ze nagelbeugels. Ook is de medisch pedicure op de hoogte van de verschillende contra-indicaties, waarbij deze behandelingen juist niet mogen worden uitgevoerd. De specialistische behandelingen zijn gericht op preventie en pijnklachtvermindering. Rodica Medisch Pedicure weet wanneer zij moet doorverwijzen naar andere disciplines, uiteraard via de desbetreffende huisarts.

Rodica Medisch Pedicure is in staat om op adequate wijze kwaliteit-, veiligheid-, arbo-, en milieubeleidsnormen in haar eigen bedrijf te handhaven, hieraan richting te geven en het te borgen binnen haar bedrijf, zodat gewerkt wordt volgens de geldende bedrijfsrichtlijnen en procedures. Rodica Medisch Pedicure werkt op vakkundige wijze volgens de code van de voetverzorger van het HBA (Hoofd Bedrijfschap Ambachten).

Vanaf 1 januari 2009 staan alle (medisch) pedicures, als Rodica Medisch Pedicure aan de toelatingseisen voldoen, vermeld in het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP). Zorgverleners en consumenten kunnen hier gericht zoeken naar pedicures gespecialiseerd in de zorg. Voor zorgverzekeraars biedt registratie in het KRP garantie voor de kwaliteit van de geregistreerde pedicures.

 

Gratis voeten onderzoek bij uw eerste afspraak!
Rodica Medisch Pedicure geeft u een gratis voet onderzoek en schoenenadvies bij u eerste afspraak.

Bescherming
Ter bescherming van uw voeten of tenen heeft Rodiq Footcare een prachtige lijn ontwikkeld: De Pedisil Gel Collectie.
Bekijk ze hier: